Het Nationaal Programma Onderwijs en lezen

Leesplezier is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van technisch en begrijpend lezen. Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling ongeveer € 700 voor een eigen schoolprogramma. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld.

Waarvoor kun je het geld inzetten?

Wij zetten in 10 aandachtspunten de mogelijkheden om leesplezier te stimuleren op een rij:

Op de menukaart van het NPO vind je de volgende aspecten met het oog op lezen bij punt F:

  1. Het investeren in leermiddelen door middel van toegang tot een op maat gemaakte boekencollectie
  2. Professionalisering door middel van training en coaching

Een mogelijkheid is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen.
Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen (voor leerlingen en leerkrachten) te verdelen:

  1. Programma’s of apps voor het oplossen van problemen of opdrachten met een open einde
  2. Een digitaal schoolbord of online leerplatform

Om het leesplezier en het leesniveau bij leerlingen te stimuleren, zijn twee punten van groot belang:

  1. Toegang tot een goede boekencollectie, met een rijk aanbod voor alle soorten lezers en de leerkrachten.
  2. Leerkrachten die weten wat er in de schoolbibliotheek staat om zo alle leerlingen van het juiste boek te voorzien

Het is van belang om de leerlingen adaptief te kunnen helpen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. Persoonlijk boekadvies op basis van interesses en leesniveau
  2. Een leesdossier per leerling met inzicht in leesgedrag en leesontwikkeling
  3. Ondersteuning van leerkrachten met lesmateriaal, tips voor leesbevorderingsactiviteiten en workshops

Tenslotte wil je natuurlijk zoveel mogelijk rendement halen uit het beschikbare geld:

  1. Voor maar 2 euro per leerling per schooljaar kan BOEKGEHEIM een verschil maken in het verbeteren van de leesontwikkeling van de leerlingen.

BOEKGEHEIM is een online leerplatform voor het stimuleren van leesplezier. Leerlingen worden stapsgewijs begeleid in het maken van een keuze van een geschikt leesboek en het zelfstandig voorbereiden van een boekpresentatie.

BOEKGEHEIM geeft leerkrachten en leerlingen handvatten om leesbevordering systematisch en structureel te integreren in de dagelijkse schoolpraktijk. Bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse vrij-leesmomenten en het voorlezen of het houden van boekpresentaties of boekbesprekingen. Tijdens de dagelijkse leesmomenten kunnen leerlingen zelfstandig werken aan een verslag of presentatie,

BOEKGEHEIM is bedoeld voor alle leerlingen in groep 4 t/m 8. Het programma daagt vaardige én zwakke lezers uit op hun eigen niveau en stimuleert hen om leeskilometers te maken. Dit doen we onder andere door het bieden van beschikbare digitale content, zoals lesmateriaal, filmpjes en creatieve opdrachten bij de boeken uit de schoolbieb.

Het verhogen van het leesplezier bij kinderen heeft niet alleen een gewenst effect op hun leesniveau, maar werkt op lange termijn door in alle kernvakken. Beter leesbegrip is van belang bij het maken van verhaaltjessommen, bij het begrijpen van artikelen uit het nieuws, bij het begrijpen en inleven in periodes uit de geschiedenis. 

Maak vrijblijvend gebruik van een gratis proefaccount voor jou en je leerlingen voor een periode van 3 maanden. Informeer naar de mogelijkheden van webinars of adviezen voor het inrichten van een effectieve schoolbibliotheek.